Uporabljamo jih, kjer imamo dovolj prostora desno ali levo, da se vrata lahko odpirajo. Vrata se lahko
odpirajo v celoti, ali pa z drsenjem umaknemo le premični del, fiksni del pa ostane kot svetlobni
element. Uporabljamo kvalitetna vodila, ki vsebujejo "soft-stop" – mehko zapiranje, vratom pa lahko
dodajamo različne ročaje in motive.